IMG_4081 copy_resize

CÔNG TY TNHH KHÁCH SẠN SOUVENIR NHA TRANG
2R Quân Trấn – Hùng Vương – Lộc Thọ – Nha Trang – Khánh Hòa – Việt Nam
Điện thoại : (+84-58) 3523 918 – 3523 919
Fax : (+84-58) 3523 920
Website : souvenirnhatranghotel.com.vn
Email : info@souvenirnhatranghotel.com.vn